سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جزتو

بسم رب الشهدا

 

در این غــوغــاے شــهــر ، وقــتے دلــت مےگــیــرد


وقــتے دلــت ســیــر مے شــود از هــمــہ ے دنــیــا


وقــتے تــمــام شــهــر غــریــبــہ مےشــونــد و تـــو را نمے فـهـمـنـد


گــریــہ هــایـتــــ را نـمے بـیـنـنـد


فـــریــادهــایــتــــ را نـــمے شـنــونــد


از گـفـتـن،از رفــتــن، از شــهــیــد، از شــهــادتـــــ....


وقـتـے دلــت لــک مے زنــد بــراے رو بــہ روے ضــریــح حـسـیــن(ع)


دلــت لــک مے زنــد بــراے قــتــلـگـاه،تـل زینبیه(س)،کـف العبـاس(س)...


لــک مے زنــد براے شـلمچہ،طلاییہ،فکہ...


تنها جـایے کـہ مے تـوانـد تـو را وصـل کند "گــلــزار شــهــداے گــمــنــام" شـهـر است...


آنــجــا آخـــر دنـــیــاســتـــــ ـ ـ ـ ـ