سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جزتو

نظر


سکه ی زندگیم

شیر ندارد اما....!

همین خطی که مرا

به «« تو »» وصـــــــــــــــــل نگه می دارد را

دوســــــــــــــــــــــــت دارمـــــ ...!