شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

جزتو

@};- اللهم صلي علي محمد وال محمد وعجل فرجهم@};-
@};- قرار بود که: «راهت» را ادامه دهيم... اي شهيد!!!!!!! ما را ببخش که املايمان قدري ضعيف است. ما اکنون «راحت» ادامه مي دهيم......
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top